Opleiding Ayurvedische
    drukpunt massage (marma's)

De geschiedenis van Ayurveda
De geschiedenis van de Indiase geneeskunde dateert uit de Vedische periode, die ongeveer 5000 jaar voor Christus begon. Ayurveda is een woord uit het Sanskriet en betekent letterlijk 'kennis van het leven'. Deze kennis beslaat niet alleen het lichamelijke maar ook het geestelijke aspect. Ayurveda is een holistische behandel-/geneeswijze (zelfherstellend vermogen van het lichaam). Massages worden in de ayurvedische traditie even onmisbaar voor gezondheid en schoonheid beschouwd als juiste voeding en andere levensgewoonten. De essentie van ayurveda berust op de leer van de vijf elementen, waaruit ook het lichaam bestaat: ether, lucht, vuur, water en aarde. Het uitgangspunt van de ayurveda is de constitutie waarmee de mens is geboren. Daaruit ontstaan verschillende typen, dosha's genaamd, of een combinatie hiervan. De drie hoofdtypen zijn vata (element ether/lucht), kapha (element water/aarde) en pitta (element vuur/water). Gezondheid volgens ayurveda bereik en behoud je door het contact te herstellen met je innerlijk door middel van: yoga, meditatie, massage, juiste voeding, positieve gedachten, innerlijk geluk, spiritualiteit ontwikkelen.

Ayurvedische massage
Met behulp van onze handen (die in de yoga gezien worden als de werktuigen van het hart) volgen we de natuurlijke lijnen van het lichaam. Daarbij worden waargenomen spanningen niet zoals in de westerse massages naar het hart, maar naar buiten toe afgevoerd. Het ervaren van meer rust en ruimte zijn het gevolg hiervan. Tijdens een ayurvedische massagebehandeling wordt gebruik gemaakt van de energiepunten (marma's) en energiekanalen (nadis) in het lichaam. Marma's zijn vitale energiepunten enigszins vergelijkbaar met de acupressuurpunten. Door druk uit te oefenen op deze vitale energiepunten, reinigt, harmoniseert en voedt het lichaam zich tot in het diepst van de cel. In de marmapunten zitten vaak psychische klachten opgesloten die door middel van massage 'aangeraakt' kunnen worden om losgemaakt te worden en te verwijderen.

Ayurvedische massage, voor wie?
Het zou voor iedereen van baby tot ouderen goed zijn om regelmatig een massage te ondergaan om volledig fysiek, emotioneel en mentaal te ontspannen. Op deze manier behoud je beter je energie voor de vele dagelijkse activiteiten en voorkom je uitputting.

Wat is het effect een Ayurvedische massage?
Het effect van een ayurvedische massage betreft zowel het reinigen, ontspannen, voeden en balanceren van het fysieke lichaam en de emotionele toestand als de geest. Het brengt lichaam en geest dichter bij elkaar en stimuleert het zelfregulerend/zelfherstellend vermogen van het lichaam. Regelmatige massage - voorkomt huidziekte zoals eczeem - bevordert uithoudingsvermogen, geduld, zelfvertrouwen, verdraagzaamheid, scherpzinnigheid, intelligentie en lichamelijke schoonheid. Ayurvedische massage wordt toegepast bij: zenuwzwakte, hoofdpijn, slapeloosheid, jicht, zwaarlijvigheid, artritis, onregelmatige bloeddruk, astma, mentale ziektes etc. Door massage neemt de hoeveelheid witte bloedlichaampjes en antistoffen toe, waardoor weerstand tegen virussen en ziekten als gevolg van infecties toeneemt. Het afweersysteem van het lichaam wordt ondersteund en de immuniteit wordt versterkt.

Opleiding Ayurvedische drukpuntmassage
Praktijk
Door middel van diverse massagehandgrepen, drukpunttechnieken (marma's) gecombineerd met natuurlijke warme basisolie aangevuld met etherische olie leer je in 13 dagen een totale lichaamsmassage te geven. We werken in tweetallen zodat jezelf ook tijdens de opleiding gemasseerd wordt. Dit dient je persoonlijke (spirituele) ontwikkeling. De massage wordt op een massagetafel uitgevoerd.
Theoretische achtergronden
De constitutie van de mens is gebaseerd op een relatie van drie fundamentele en vitale energien of dosha's: vata, pitta en kapha. De dosha's vormen de kern van de ayurveda. Dosha betekent in het Sanskriet "Dat wat verandert". Elk persoon heeft deze drie elementen in zich. De wens is dat de kracht van de drie dosha's gelijkmatig is. Vaak overheersen een of twee dosha's in het lichaam. Zo kun je een vata-kapha type persoon zijn of een vata persoon zijn. In de opleiding wordt uitvoerig ingegaan op de dosha's en hun werking. Tevens wordt er ingegaan op de chakrapsychologie.

Een globaal overzicht van een opleidingsdag:
- inloop en bijpraten
- het stellen van vragen
- theorie achtergronden Ayurveda
- demonstreren massage
- oefenen massage
- massagehandgrepen
- drukpunttechnieken
- evaluatie
- afsluiting

Tijdens de opleiding
Om de massage goed in de vingers te krijgen is het verstandig om thuis regelmatig te oefenen. Dit kun je doen samen met een medecursist. Het voordeel hiervan is dat je zelf ook regelmatig gemasseerd wordt. Als je wilt kun je natuurlijk ook een familielid/vriend/vriendin of kennis masseren. Het behandelen van een clint krijgt verdieping door het opmaken van een behandelplan, hier gaan we in de opleiding mee werken. Door het maken van diverse verslagen krijg jezelf meer verdieping in de werking van het lichaam (fysiek, emotioneel, mentaal en causaal)

Examen
Het examen bestaat uit totaal twee verslagen. De verslagen maak je in de loop van de opleiding. En verslag maak je over je zelf en het tweede verslag maak je over een ander persoon (proefpersoon). Op de examendag geef je een totale lichaamsmassage aan n van je medecursisten. Bij voldoende beoordeling geeft dit recht op het diploma Ayurvedische drukpuntmassage.

Algemene informatie

Start: 9 november 2024

Duur: 13 zaterdagen van 09.30 - 16.00 uur

Data: 2024: 9 november - 23 november - 30 november - 14 december
         2025: 8 februari - 15 februari - 8 maart - 22 maart - 5 april - 31 mei -
                 14 juni - 21 juni - 28 juni (examen)


Docent: Christa Lut-Nijman

Groepsgrootte: maximaal 8 personen

Tarief: totaal 1.560,- (inclusief btw)

Betaling: 480,= vr 1 november 2024 en 1.080,- vr 1 februari 2025.
               Ten name van Indalo Yogacentrum - Elst, ABN AMRO
               IBAN: NL09ABNA0606305882 o.v.v. AYURVEDA en je naam.
               In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Locatie:
Indalo Yogacentrum
Aureus 93
6661 SG ELST (Westeraam)

Tel. 0481-372106 of 06-43848093
Email : christa@indaloyogacentrum.nl

Trein: 10 min. lopen vanaf station Elst
Bus: 5 min. lopen lijn 331 vanaf Arnhem, halte Morgenster


Graag tot ziens!


Ga naar inschrijfformulier of terug naar begin.