INSCHRIJFFORMULIER
OPLEIDING AYURVEDISCHE DRUKPUNTMASSAGE 2024-2025
1 JARIGE PARTTIME BEROEPSOPLEIDING


Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..........................Geboorteplaats...........................................

Emailadres.....................................................................................................


Tarief: totaal 1.560,- (inclusief btw)

Betaling: 480,= vr 1 november 2024 en 1.080,- vr 1 februari 2025.
               Ten name van Indalo Yogacentrum - Elst, ABN AMRO
               IBAN: NL09ABNA0606305882 o.v.v. AYURVEDA en je naam.
               In overleg is gespreide betaling mogelijk.Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................Ga terug naar begin