INSCHRIJFFORMULIER
OPLEIDING AYURVEDISCHE DRUKPUNTMASSAGE
1 JARIGE PARTTIME BEROEPSOPLEIDING


Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..........................Geboorteplaats...........................................

Emailadres.....................................................................................................

Definitieve inschrijving
Door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend op te sturen of te mailen en
door overmaking van het totaalbedrag van € 1.560,-
t.n.v. Indalo Yogacentrum, Elst, ABN AMRO, IBAN: NL09ABNA0606305882.
In overleg is gespreide betaling mogelijk.
Annulering
Annulering van de opleiding is mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de
opleiding. Het gehele bedrag wordt dan teruggestort.
Bij annulering tussen 3 en 6 weken voor de aanvang van de
opleiding wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 3 weken is het volledige tarief verschuldigd.

Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................Ga terug naar begin