Trance Healing cursus    

Wat is Trance Healing?
In de leer van de spiritisten verstaat men onder 'trance' de toestand waarin het medium zich bevindt tengevolge en tijdens de materialisatie van de Spririts. De uitdrukking wordt gewoonlijk gebruikt om een toestand van geestvervoering, verrukking, extase aan te duiden.

Trance Healing is een geneeswijze waarbij de persoon die de behandeling geeft, medium is voor energie vanuit de Universele Bron. Dit mediumschap maakt het mogelijk dat Gidsen uit de wereld van liefde en licht hun genezende energie kunnen richten op mensen hier in de fysieke wereld. Trance Healing is een natuurlijk proces. Het is een stroom van helende universele energie tussen de healer en de ontvanger.

In de Trance Healing cursus leer je healing te geven in een trancestaat, een verhoogde staat van bewustzijn. Als Trance Healer ben je in staat om je af te stemmen in en op de energie vanuit de Spirits. Je maakt je bewust van en komt in contact met deze ´onstoffelijke´ wereld, die voor ons doorgaans niet zichtbaar is. Als Trance Healer zul je een zeer nauw contact ervaren met de Universele Bron en ben je voelbaar aangesloten op de helende energieën van de Spirits. Iedereen heeft het vermogen om te healen in zich.

Je leert je te gronden, af te stemmen en contact te maken met je Healing Gidsen en andere dierbaren uit de wereld van liefde en licht. Je brengt meerdere vormen van healing samen, geeft healingen en werkt in verschillende posities in de aura en de diverse auralagen. Hierdoor word je steeds meer in staat om op één of meerdere niveaus - het fysieke, emotionele, mentale, spirituele en/of zielsniveau - de healing te laten plaatsvinden. Door hun verruimde bewustzijn bepalen de Healing Gidsen op welk niveau de healing mag zijn.

In de Trance Healing cursus geef je jezelf met behulp van meditaties, visualisaties en ademhalingstechnieken steeds meer vertrouwen om als Trance Healer te mogen werken. Door je te verbinden met de Universele wereld en haar Gidsen en te werken vanuit de kracht van je eigen ziel, leer je te vertrouwen op jouw eigen innerlijke wijsheid en de wijsheid van de Universele Bron en haar helpers. Je brengt jezelf en anderen naar een hoger niveau. Je geeft healings, waardoor een diepe genezende ontspanning ontstaat. Dit kan met emoties gepaard gaan, waardoor er ruimte vrijkomt voor nieuwe energie. Oude energie wordt hiermee getransformeerd waardoor je beter in je kracht komt te staan. De taal van de Spirits is Liefde.

Je gaat door middel van oefeningen de aura en chakra's van jezelf en anderen behandelen en reinigen. Je maakt als Trance Healer o.a. gebruik van klanken, tonen en drukpunten. Als er boodschappen doorkomen mag je die doorgeven. Je healt vanuit je hart en ziel. Je healt op afstand en maakt op een andere wijze kennis met tijd en ruimte. Als Trance Healer laat je de energiestromen weer in balans komen. Dit bevordert de persoonlijke groei en welzijn.

Tijdens de Trance Healing cursus groeien je inzichten en mogelijkheden nog meer. Je ervaart meer verdieping in de verbinding, afstemming en healings. Door verdieping van het bewustzijn leer je nog intensiever samen te werken met én te vertrouwen op je Healing Gidsen. Het is van essentieel belang dat we dat liefdevolle contact hebben. We zullen het contact gedurende de cursus steeds sterker tot stand brengen. De helende energie vanuit de universele wereld laat je door je heen stromen. Via jouw handen en aura breng je energie over en geef je het door. Ervaring en vertrouwen brengen jouw unieke mogelijkheden op de juiste plaats. Trance Healing geeft je meer inzicht, brengt balans in je leven, maakt heel en kan zorgen voor verlichting en/of genezing.

Trance Healing is een prachtige healingmethode die je leert kijken en voelen buiten je bekende grenzen. Iedereen heeft het vermogen om deze holistische vorm van healing te ontwikkelen, te integreren en eigen te maken en direct toe te passen in je familiekring en bij vrienden of in je eigen praktijk. De Trance Healing cursus wordt gegeven door Jacques Lut. Als je de Trance Healing cursus met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een certificaat als Trance Healer, tevens ontvang je een syllabus.

Trance Healing cursus 2024

1 zondag en 3 zaterdagen van 10.30-17.00 uur

25 mei zaterdag (dag 1)
  2 juni zondag   (dag 2)
22 juni zaterdag (dag 3)
29 juni zaterdag (dag 4)


Cursusgeld: € 560,- euro totaal voor 4 dagen, incl. btw, certificaat en syllabus

Betaling: € 560,- contant te voldoen op 25 mei 2024

Inschrijving: het inschrijfformulier a.u.b. ondertekenen en e-mailen, opsturen of afgeven. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

Ga naar inschrijfformulier 2024 of terug naar begin.