INSCHRIJFFORMULIER TRANCE HEALING

Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..........................Geboorteplaats...........................................

Emailadres.....................................................................................................

Ik schrijf me in voor de Trance Healing cursus
4 zondagen van 10.30-17.00 uur

Cursusgeld: € 490,- totaal voor 4 dagen (incl. btw, certificaten en syllabus)

Betaling: € 490,- contant.

Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................


Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.


Ga terug naar begin