INSCHRIJFFORMULIER REIKI I-II-III CURSUS VOORJAAR 2024

Naam en voorletters................................................................................
Roepnaam.............................          Geboortedatum ..............................
Adres.......................................................................................................
Postcode...............................          Woonplaats.....................................
Telefoon................................          Emailadres.......................................

Ik schrijf me in voor de Reiki I-II-III cursus voorjaar 2024

3 zaterdagen van 10.00-17.00 uur

Reiki I:     23 maart
Reiki II:      6 april
Reiki III:     1 juni


Cursusgeld: € 450,- totaal voor 3 dagen (incl. btw, certificaten en syllabus)
Betaling: € 450,- contant te voldoen op 23 maart

De cursus biedt plaats aan maximaal 10 personen.
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.

Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................


Ga terug naar begin