Reiki


Het Reiki-verhaal
Het verhaal van het traditionele Reiki begint in de loop 19de eeuw bij Mikao Usui,de rector magnificus van de Doshisha Universiteit in Kyoto, Japan. Maar zelfs toen was Reiki al oeroud.
Dr. Mikao Usui startte een onderzoek naar de genezingen van de grootste spirituele leraren uit de geschiedenis. Door zijn reizen, studie en onderzoek en meditatie ontwikkelde hij de heelwijze van Reiki en besteedde de rest van zijn leven aan het toepassen en onderwijzen van deze methode.

Wat is Reiki?
Reiki is de bron van alles wat leeft, de energie waaruit wij allen bestaan en die overal en in alles aanwezig is. Het woord Reiki wordt ook gebruikt voor de methode waarbij deze levensenergie wordt doorgegeven via de handen, ook wel het Usui systeem genoemd.
Reiki is een onvergelijkbare en effectieve behandelingsmethode, waarbij met handoplegging wordt gewerkt om jezelf en anderen te voorzien van energie en levenskracht voor genezing en persoonlijke groei.
Usui gaf deze helende kracht de naam Reiki, hetgeen 'universele levenskracht' betekent. Bij mens en dier straalt het levende lichaam warmte en energie uit.
Een soort elektrische energie die het lichaam in stand houdt en de staat van gezondheid bepaalt. Het is de biomagnetische energie van de aura. Deze energie is de levenskracht zelf en heeft vele namen bij verschillende culturen;
De Huna's uit Polynesië noemen deze helende kracht Mana, de Noord- Amerikaanse indianen van het Iroquois-volk Orenda. In India wordt het Prana genoemd, in het Hebreeuws Ruach, in islamitische landen Baraka en in China Ch'i (Qi) of Ki. Al wat leeft bevat Ki en straalt dat uit. Als Ki het levend organisme verlaat, is het leven verdwenen. Ki is ook de essentiële levensenergie van de aarde, de planeten, de sterren en de hemelen, en dezebronnen van energie beïnvloeden de Ki van het levende lichaam.

Werking van Reiki
De energie heelt op alle niveau's van de mens - fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De Reiki energie heelt de totale mens. Mensen en dieren zijn meer dan fysieke wezens.
Wij hebben een compact fysiek lichaam dat zichtbaar en voelbaar kan worden waargenomen, maar we hebben ook nog zeven andere lichamen, kort gezegd de aura. Deze niet-zichtbare, niet-fysieke lichamen bestaan uit niveau's Ki-energie, die de staat van het fysieke lichaam bepalen. De aura van de mens bestaat uit zeven fijnstoffelijke omhulsels, die het grofstoffelijke lichaam omgeven. Het lichaam heeft een oppervlakte van gemiddeld 1.5 m2 en over dat relatief kleine oppervlak zijn volgens oude Indiase kennis 88.000 energiecentra verdeeld. Ze zijn gelokaliseerd in fijnstoffelijke omhulsels, die in zeven silhouetten het fysieke lichaam omgeven. De omhulsels worden etherische, emotionele, mentale, astrale, spirituele, celestische en keltherisch-causale lichamen genoemd en vormen, eenvoudig uitgedrukt, de aura van de mens. Reiki behandelt niet alleen de waarneembare pijn, maar ook de oorzaak van de pijn.
Reiki verlicht pijn, versnelt het proces van genezing, stopt het bloeden, ontspant degene die de behandeling ondergaat en brengt de linker- en rechter hersenhelft, de chakra's en de energie van de aura in evenwicht. Reiki versnelt het zelfgenezend vermogen en geeft inzicht en leert je relativeren. Tijdens de Reiki-behandeling gaat de ademhaling langzamer, de bloeddruk zakt en gevoelens kalmeren. Wat er verder gebeurt wordt bepaald door de Bron-energie en kan niet worden voorspeld.
Reiki is alleen maar positief en kan geen levend wezen schade berokkenen, ongeacht de conditie of status. Het kan bij iedereen worden toegepast, ongeacht hoe jong, oud of zwak.

Reiki-behandeling
Een Reiki-behandeling begint altijd bij het hoofd en gaat langs de voorzijde naar de voeten en wordt daarna van hoofd tot voeten langs de rugzijde voorgezet.
De beide handen worden met de handpalm naar beneden gebruikt. Ze worden op de Reiki-handposities geplaatst en rusten daar heel ontspannen, zonder dat er druk wordt uitgeoefend op het lichaam van degene die de behandeling ontvangt of worden er vlak boven gehouden, wil de energie worden geactiveerd en doorgegeven.
De Reiki-handposities komen overeen met de chakra's. De chakra's bevinden zich op de etherische energielaag die een laag boven die van het fysieke lichaam is. Het zijn omvormers van energie en brengen Ki van de Aarde en de Hemel in het lichaam van mens of dier. De belangrijkste chakra's bij mensen bevinden zich in een rechte lijn op het midden van voor- en achterkant van het lichaam.
Een volledige Reiki-behandeling bestrijkt alle chakra's en alle organen van het lichaam.
De behandelmethode, de gedragscode, de symbolen en het proces van inwijding maakt Reiki volgens de Usui methode bijzonder. Reiki kent nog een uniek aspect, de Reiki-principes oftewel Reiki-leefregels.

Reiki-principes
Maak je vandaag geen zorgen.
Word vandaag niet boos.
Eer je ouders en leraren, en ouderen in het algemeen.
Voorzie op eerlijke wijze in je levensonderhoud.
Toon dankbaarheid aan alles.
Respecteer de eenheid van alle leven.

Tarief
Reiki-behandeling (60 minuten) € 60,-

Reiki-behandeling op afspraak.

Reiki-masters: Christa Lut-Nijman, Jacques Lut


Ga terug naar begin