INSCHRIJFFORMULIER VOETREFLEXOLOGIE CURSUS voorjaar 2024

Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..........................Geboorteplaats...........................................

Emailadres.....................................................................................................


Start: 24 maart 2024; 7 zondagochtenden van 09.00 - 12.30 uur
Data: 24 maart, 7 april, 21 april, 26 mei, 9 juni,
         23 juni, 30 juni (examen)

Cursusgeld: € 400,-, incl. cursusboek
Het cursusgeld is inclusief BTW
Betaling: contant, te voldoen op 24 maart.

De cursus biedt plaats aan maximaal 8 personen.
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.
Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................Ga terug naar begin