INSCHRIJFFORMULIER METAMORFOSE MASSAGE CURSUS 2023

Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..........................Geboorteplaats...........................................

Emailadres.....................................................................................................


Start: 11 november 2023; 2 zaterdagen van 10.30 - 16.00 uur
Data: 11 november en 25 november
Cursusgeld: € 250,-, incl. cursusboek en certificaat
Het cursusgeld is inclusief BTW
Betaling: contant, te voldoen op 11 november.

Deelname aan de cursus is voor eigen verantwoordelijkheid.
De cursus biedt plaats aan maximaal 10 personen.
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.
Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................Ga terug naar begin