INSCHRIJFFORMULIER METAMORFOSE MASSAGE CURSUS 2024

Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..........................Geboorteplaats...........................................

Emailadres.....................................................................................................


Start: 10 november 2024; 2 zondagen van 10.30 - 16.00 uur
Data: 10 november en 24 november
Cursusgeld: € 250,-, incl. cursusboek en certificaat
Het cursusgeld is inclusief BTW
Betaling: contant, te voldoen op 10 november.


De cursus biedt plaats aan maximaal 10 personen.
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.
Voor akkoord:

Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................Ga terug naar begin