Metamorfose massage

De metamorfose massage is een zachte manier van masseren van reflexzones aan voeten, handen en hoofd. In de metamorfose massage wordt er van uitgegaan dat tijdens de periode van onze wording, in de zwangerschap, de vrije doorstroming van energie geblokkeerd kan raken. Deze verstoringen kunnen ontstaan in het fysieke, emotionele of spiritueel bewustzijn. Zij kunnen beperkend werken in je latere leven of zelfs klachten en ziekten veroorzaken. Door toepassing van deze liefdevolle massage kunnen we de geblokkeerde energie weer vrij laten stromen, waardoor een grotere heelheid in ons wezen zal ontstaan. Hierdoor zullen veranderingen plaatsvinden en kunnen we vrijer bewegen, handelen en denken. Je ondergaat dus een metamorfose. De massage werkt bovendien diep ontspannend, iets dat een goede remedie is voor het oplossen van drukte en stress.
Baby's en kinderen reageren ook zeer positief op behandelingen met metamorfose massage.

De behandeling

Massage van het hoofd, de handen en de voeten, deze worden gezien als de communicatiezones die corresponderen met drie primaire handelingen van de mens: denken, doen en bewegen. Wanneer een mens in evenwicht is dan vinden deze drie handelingen in harmonie plaats.

Voeten
Massage van de voeten is gericht op veranderingen in ons:
- sociale naar buiten gerichte aspecten
- de manier waarop we ons bewegen in de wereld
- de weg die we menen te moeten gaan
- dingen worden in beweging gezet

Handen
Massage van de handen is erop gericht gemakkelijker te komen tot veranderingen:
- ze zijn het centrum van doen
- van werk uitvoeren
- van iets scheppen/weggeven

Hoofd
Massage van het hoofd is gericht op het vermogen te denken en initiatieven te nemen:
- centrum waar ideeën worden geboren
- centrum van elke handeling/elke handeling begint in het brein
- beredeneren van een daad
- het maken van een plan

Tarief
Massage 60 minuten € 60,-

Masseur: Christa Lut-Nijman

Massage op afspraak.

Cadeautip!
U kunt een cadeaubon bij ons kopen voor een metamorfosemassage.


Ga terug naar begin