INSCHRIJFFORMULIER HANDREFLEXOLOGIE CURSUS 2023
(alleen voor cursisten die de cursus Voetreflexologie hebben gevolgd)
Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..............................................................................................

Emailadres.....................................................................................................

Start: 4 juni 2023; tweedaagse cursus van 09.30 - 16.00 uur
Data 2023: 4 juni en 9 juli

Cursusgeld: € 250,-, incl. syllabus
Het cursusgeld is inclusief BTW
Betaling: contant, te voldoen op 4 juni 2023.

Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.

Voor akkoord:


Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................
Ga terug naar begin