INSCHRIJFFORMULIER HANDREFLEXOLOGIE CURSUS 2024
(alleen voor cursisten die de cursus Voetreflexologie hebben gevolgd)
Naam en voorletters.......................................................................................

Roepnaam.....................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Postcode......................Woonplaats...............................................................

Telefoon.........................................................................................................

Geboortedatum..............................................................................................

Emailadres.....................................................................................................

Start: 9 maart 2024; tweedaagse cursus van 09.30 - 16.00 uur
Data 2024: 9 maart en 13 april

Cursusgeld: € 250,-, incl. syllabus
Het cursusgeld is inclusief BTW
Betaling: contant, te voldoen op 9 maart 2024.

Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Het inschrijfformulier kan per mail of post verstuurd worden.

Voor akkoord:


Plaats.........................Datum.....................Handtekening..............................
Ga terug naar begin